Helsefag


Husk søknadsfrist 15 april

Studietilbud

 

Fagskolen Innlandet, FI, tilbyr ettårig utdanning gjennomført over to år (deltid) med en fast undervisningdag i uken (torsdager fra høsten 2015)

Gjøvik:

 • Rehabilitering med bruk av videoverføring til Opus Valdres og Karriere Oppland Hadeland hver annen uke
 • Demens og alderspsykiatri
 • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- og psykisk helsearbeid fra om med august 2015 med bruk av videoverføring til Karriere Oppland, Valdres og Hadeland
 • Barsel og barnepleie
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Oppvekstfag
 • Helse, aldring og aktiv omsorg
 • Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

  Hamar - (Storhamar videregående skole):

 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid
 • Demens og alderspsykiatri
 • Rehabilitering
 • Videreutdanning i veiledning
 • Helse, aldring og aktiv omsorg

Lillehammer - (Karrieresenteret Opus):

 •  Demens og alderspsykiatri
 • Tverrfaglig miljørarbeid innen rus og psykisk helsearbeid
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Helse, aldring og aktiv omsorg

  Kongsvinger - (Sentrum videregående skole):

 • Demens og alderspsykiatri

 

Tynset og Trysil

 • Demens og alderspsykiatri

 

 

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning?

Se video om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag her.

   

  Gjennomføring

   
 • Opplæringen er delt inn i 5 emner. Emne 1 er lik, med felles undervisning, for alle fordypningene innen helsefag.
 • Studiet gir 60 fagskolepoeng. Det har en normert tid på ett år, men gjennomføres på deltid over to år.

 

 • Teori
  Skolen setter av en dag til undervisning og veiledning hver uke. I tillegg gir lærerne informasjon og veiledning via Fronter som er skolens digitale læringsplattform.
 • Praksis
  Tilrettelegges 2.studieår, og kan gjennomføres enten som utplassering i 10 uker, eller som prosjekt-/utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.
 •  

 •   Studiekostnader

 • Studieavgiften er 300 kr pr skoleår. Man må regne ca. 5000 kr i skolemateriell, det stilles også krav til egen pc.

 •  Søknadsfrist:
 • 15. april

   

 

Sist oppdatert: 15.04.2015
Publisert: 23.07.2010