Helsefag


 

Studietilbud som er planlagt med oppstart høsten 2015

 

Fagskolen Innlandet, FI, tilbyr ettårig utdanning gjennomført over to år (deltid) med en fast undervisningdag i uken (torsdager fra høsten 2015)

Gjøvik:

 • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse, med noe bruk av videooverføring til Karriere Oppland Valdres og Hadeland
 • Demens og alderspsykiatri
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Barsel og barnepleie

  Hamar - (Storhamar videregående skole):

 • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid

 

Lillehammer - (Karrieresenteret Opus):

 • Demens og alderspsykiatri (planlagt oppstart høsten 2015 evnt januar 2016)

 

  Kongsvinger - (Sentrum videregående skole):

 • Demens og alderspsykiatri (Planlagt oppstart høsten 2016) 

 

Tynset og Trysil Foreløpig utsatt oppstart er satt til onsdag 30. september kl.10:00

 • Demens og alderspsykiatri (med forbehold om NOKUT godkjenning)

 

 

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning?

Se video om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag her.

   

  Gjennomføring

   
 • Opplæringen er delt inn i 5 emner. Emne 1 er lik, med felles undervisning, for alle fordypningene innen helsefag.
 • Studiet gir 60 fagskolepoeng. Det har en normert tid på ett år, men gjennomføres på deltid over to år.

 

 • Teori
  Skolen setter av en dag til undervisning og veiledning hver uke. I tillegg gir lærerne informasjon og veiledning via Fronter som er skolens digitale læringsplattform.
 • Praksis
  Tilrettelegges 2.studieår, og kan gjennomføres enten som utplassering i 10 uker, eller som prosjekt-/utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.
 •  

 •   Studiekostnader

 • Studieavgiften er 300 kr pr skoleår. Man må regne ca. 5000 kr i skolemateriell, det stilles også krav til egen pc.

 •  Søknadsfrist:
 • 15. april

   

 

Sist oppdatert: 21.08.2015
Publisert: 23.07.2010